menneskerettigher.no

-den norske menneskerettighetsportalen

Denne portalen blir på det nåværende tidspunkt ikke oppdatert.
For henvendelser, kontakt Human Rights House Foundation på e-post: hrh@humanrightshouse.org

Rettssikkerhet

Likhet for loven, rett til hjelp, domstoler, fengsling, arrest, dom m.m.
Side  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... »

Guantanamo-fanger for retten

Hegnar Online, mandag 03. juli 2006

Seks franskmenn stilles denne uken for retten i Paris, tiltalt for tilknytning til terrorisme. Les »

Eksplosiv økning av elektrosjokk

Aftenposten, mandag 03. juli 2006

På femten år er bruk av elektrosjokkbehandling mot depresjoner nidoblet i Oslo. Helsemyndighetene kjenner ikke totalomfanget i Norge. Les »

Forbyr Guantanamo-domstoler

Dagbladet, fredag 30. juni 2006

Amerikansk høyesterett irettesetter Bush. Les »

Høyesterettskjennelsen en seier for menneskerettighetene

Amnesty, fredag 30. juni 2006

- Når USAs høyesterett forbyr militærtribunalene på Guantanamo med henvisning til Genevekonvensjonene og maktfordelingsprinsippet er det en seier for menneskerettighetene og de som har kjempet for dem, sier John Peder Egenæs, fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge. Les »

Fangene ingen vil ha

Hadeland, torsdag 29. juni 2006

USA vil stenge fengselet på Guantanamo, men ingen vil ta imot de 450 fangene. Amerikansk høyesterett bestemmer hva som vil skje med de innsatte. Les »

Politiet vil utvise bøtelagte utlendinger

Opdalingen, tirsdag 27. juni 2006

UDI mener utlendinger bare skal kunne utvises dersom de er dømt til fengsel, men Oslo-politiet vil også utvise folk som bare er bøtelagt. Les »

- Juryen for fall

Dagbladet, mandag 26. juni 2006

Dersom fire eller flere av jurymedlemmene svarer nei på skyldspørsmålet, blir de tiltalte i Orderud-saken frikjent. Les »

Gassen kveler demokratiet

Morgenbladet, fredag 23. juni 2006

– Det beste Europa kan gjøre for å bidra til styrkede menneskerettigheter og demokrati i Russland er å gjøre seg uavhengig av russisk energi, mener Aleksandr Nikitin, leder for Bellonas kontor i St. Petersburg. Les »

Et ombud for de svakeste

Aftenposten, av Stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap), fredag 23. juni 2006

Fremskrittspartiet har foreslått at det skal opprettes et eget ombud for psykisk utviklingshemmede. Les »

- Politimannen må fradømmes jobben

Dagsavisen, torsdag 22. juni 2006

Den tiltale politimannen bør fradømmes sin stilling og betale 100.000 kroner i oppreisning. Det mener Spesialenheten for politisaker. Les »

Side  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... »

Human Rights House

menneskerettigheter.no
er drevet av
Human Rights House Foundation

Snarveier