menneskerettigher.no

-den norske menneskerettighetsportalen

Denne portalen blir på det nåværende tidspunkt ikke oppdatert.
For henvendelser, kontakt Human Rights House Foundation på e-post: hrh@humanrightshouse.org

Aksjoner


Hasteaksjoner, innsamlinger, opprop, kampanjer m.m.
Gi din støtte!

Arbeiderrettigheter


Arbeidsforhold, arbeidsmiljø, arbeidsløshet, lønn m.m.

Asylrett


Asyl, flukt, forfølgelse, immigrasjon, emigrasjon, statsborgerskap m.m.

Barns rettigheter


Barnearbeid, oppvekstvilkår, skolegang m.m.

Diskriminering


Forskjellsbehandling på grunn av språk, kjønn, rase, religion, politisk oppfatning m.m.

Likestillings- og diskrimineringsnemdas hjemmeside:

www.diskrimineringsnemda.no

Helse


Levestandard, velvære, mat, klær, bolig, omsorg, sykdom, alderdom m.m.

Historie


Menneskerettighetenes bakgrunn, historie og utvikling

Krigsforbrytelser


Folkemord, forbrytelser mot menneskeheten m.m.

Kultur og kunst


Vitenskap, litteratur m.m.

Kvinners rettigheter


Likestilling, overgrep m.m.

MR og regler


Konvensjoner, artikler, erklæringer, internasjonale domstoler m.m.

Næringsliv


Internasjonalisering og næringslivet

Operasjon Dagsverk 2001


Her kan du finne informasjon om Miljø- og rettighetsutdanning i Sørøst-Asia, som er temaet for Operasjon Dagsverk 2001

Operasjon Dagsverk 2002


Operasjon Dagsverk skal i år støtte krigsrammede barn og ungdom i Sierra Leone.
Du finner lenker til mer informasjon her!

Organisasjoner


Norske og internasjonale organisasjoner

Organisasjonsfrihet


Valgfrihet, rett til medlemskap, møter m.m.

Religions- og samvittighetsfrihet


Fri tanke, tro, utøvelse, tilbedelse, ritualer m.m.

Rettssikkerhet


Likhet for loven, rett til hjelp, domstoler, fengsling, arrest, dom m.m.

Skole, undervisning og forskning


Kunnskap, utdanning m.m.

Slaveri


Slavehandel, slaveri, trelldom m.m.

Tortur


Straff, overgrep m.m.

Valg


Demokrati, medbestemmelse m.m.

Velferd


Sosial trygghet, økonomiske , sosiale og kulturelle goder m.m.

Ytringsfrihet


Meninger, uttalelser, ideer, fri presse, sensur m.m.

Human Rights House

menneskerettigheter.no
er drevet av
Human Rights House Foundation

Snarveier